Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Frieda Fasmers vei, vannsperring 31.mai fra klokken 11:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Frieda Fasmers vei tirsdag 31.mai fra klokken 11:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Asfaltering og periodevis stengte veier på Grimstad 30. mai til 10. juni

I forbindelse med utbyggingen av nytt kommunalt vann- og avløpsnett, vil det i perioden mandag 30. mai til fredag 10. juni bli lagt ny asfalt på Grimstad.

Oppgraderinger ved Bergen Biogass

Det har blitt registrert en økning i ant klager på lukt fra industriområdet i Rådalen. Bergen Vann vil nå undersøke om mottaksanlegget for slam på Bergen Biogass er kilden til noen av luktplagene.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.