Gå tilbake til:
Du er her:

Støtteordningen skal gi barnehager veiledning i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn.

Dette kan migrasjonspedagoger bidra med

En migrasjonspedagog kan veilede barnehager i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn. Det innebærer støtte og videreutvikling av barnehagepersonalets kompetanse og arbeid innenfor det interkulturelle og flerspråklige fagfeltet. Veiledningen kan omhandle mål og metoder for:

  • å utvikle og tilrettelegge for systematisk arbeid med barns flerspråklige utvikling og barnehagens språkmiljø.
  • mangfold og inkludering i barnehagen.

Søknadsprosessen

Styrer i den enkelte barnehage søker om migrasjonspedagog på eget oppdragsskjema.

Skjemaet sender du til:
Etat for barnehage
Postboks 7700
5020 Bergen

Barnehagens styrer kan ta kontakt med migrasjonspedagog for informasjon om tilbudet.

Søknadsskjema

Barnehagens styrer søker om migrasjonspedagog på et eget oppdragsskjema. Send skjemaet til Bergen kommune. Det blir journalført i BK360. Dette er kommunens saksarkiv.
 

Saksbehandling

Barnehagen får skriftlig bekreftelse på mottatt oppdrag, og migrasjonspedagogene tar kontakt med barnehagen for nærmere avtale om oppstart av oppdraget.

Når oppdraget er fullført, sender migrasjonspedagog rapport til barnehagen.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett